November 2016 Agenda

https://stancera.org/wp-content/uploads/2020/02/11.15.2016_agenda2.pdf